Mudanya’nın tarihçesi

Mudanya, milattan önce 1400’lere dayanan tarihi ile coğrafik özelliği sebebiyle yaşayan insanların dikkat ve özenini çekmiş şirin bir sahil kentidir.
İlk adının MYRLEA olduğu bilinmekte ve ondan sonraki devrelerde devamlı işgale uğradığı, arkeolojik araştırmalarla saptanmış bulunmaktadır. Makedonya Hükümdarı 5. Filip (PHLIPOSS) tarafından istila edilen Myrlea’nın yıkılarak yerine, APAMEIA adı ile yeni bir şehir inşaa edilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu da, işgale uğramış ve daha da imar edilerek MONTANIA adını aldığı saptanmıştır. Şimdiki adı olan MUDANYA’nın buradan geldiği sanılmaktadır.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.