Archive for the Category »d) Sosyal Durumu «

Mudanya’nın sosyal durumu

1893 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre Mudanya’da yaşayan kişi sayısı 16.683 kişiyken, 1924 yılı mübadele anlaşması ile bu bölgede yaşayan Rumlar Yunanistan’a göç etmiş, aynı şekilde Yunanistan’dan göç eden Türkler de bu bölgeye yerleşmişlerdir.  2022 yılı itibariyle nüfusumuz 108.011 kişidir.

Konut durumu, ilçe merkezi ve köylerde ahşap ve kagir olan binalar yerlerini giderek betonarme ve yığma yapılara terk etmektedir. Halitpaşa Mahallesi’nde Arnavutköy mevkii, Yeni Mahalle ile manzaraya hakim tepelerde ve sahillerde siteler halinde yerleşim alanları ve villa inşaatları artmıştır. Halkın gelir düzeyinin genelde yeterli olması, kültür yapısı ve turistik özellikleri ile havasının iyot yönünden zengin ve temiz olması gibi nedenlerin bu gelişmede payı büyüktür.

İlçe merkezinde ve yazlık dinlenme yerlerinde ev kiraları aylık 10.000 – 20.000 TL. arasındadır. Kirada oturanların çoğunluğu memur ve işçidir. Kırsal mahallelerde konutlar genelde ahşap olup, kiremit çatılıdır. Binalar oturmaya elverişli ve sağlık şartlarına uygundur. Yeni yapılan inşaatlar ise çoğunlukla betonarmedir. Daha önceleri ilçemizde Mayıs-Ekim aylarında ikamet eden konut sahipleri, doğalgazın 2008 yılında Mudanya’ya gelmesiyle birlikte önemli bir kesimi yaz-kış sürekli olarak ikamet etmektedir.

Kategori: d) Sosyal Durumu  Yoruma Kapali