Archive for the Category »Tarihi Yerler «

Mudanya’da Giritli Evleri

Eski ahşap evlerin bulunduğu Giritli Mahallesi (şimdiki Halitpaşa Mahallesi) Piçiretu adlı bir İtalyan mühendis tarafından planlanmıştır. Piçiretu’nun planladığı mahallelerde evler o kadar iyi yapılmış ki nereden baksanız denizi görürsünüz. Eski Cami’nin doğusunda Türkler batısında Rumlar otururmuş. Mütarekeden sonra Rumlar Yunanistan’a gidince Girit’ten gelen Türkler buraya yerleşmiş. Aslında Mudanya’nın yerlisi yok denecek kadar az artık. Mütarekenin imzalandığı 1922 yılına kadar burada 45 hane Türk nüfus varmış. O nedenle bugün Mudanya’da Mudanya’nın yerlisinden çok Girit göçmeni Bursa ve başka şehirlerden gelip yerleşenler çoğunlukta.

Kategori: Giritli Evleri  Yoruma Kapali
Tahir Paşa Konağı (Mudanya Kent Müzesi)

18.’inci yüzyıl konaklarının en güzel örneği olan Tahir Paşa Konağı, iki katlıdır. Planı çok değişiklik geçirmiş, eski halini kaybetmiştir. 1985 yılında restore edildikten sonra, bir süre ziyaretçiye açık tutuldu, fakat daha sonra kapatıldı.

Mudanya’da 1985 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kamulaştırdığı ve 2013 yılında Mudanya Belediyesi’ne devredilen Tahir Paşa Konağı, Tahir Paşa’nın torunu hayırsever işadamı Agah Bursalı’nın desteğiyle restore edilerek, Kent Müzesi olarak Temmuz 2013’te faaliyete geçirildi.

Tahir Paşa Konağı’nın, vitraylı pencereleri, tavan ve duvarlardaki bitki ve geometrik süslemeler görülmeye değerdir. Konağın alt katı sergi salonu ve başkanlık makamı, üst katı ise kent müzesi olarak kullanılmaktadır.

Tahir Paşa Konağı - Mudanya Kent Müzesi

Tahir Paşa Konağı - Mudanya Kent Müzesi18 odalı konakta, bir bölümü Fransa’dan getirtilen Tahir Paşa’nın bugüne kadar Bursa’da himaye edilmiş olan eşyaları sergilenmekte. Müzede oluşturulan Girit odasında ayrıca, ilçede yaşamış Giritlilere ait fotoğraflar ve mübadele zamanında yanlarında getirdikleri şişlerle örülmüş Girit dantelleri ile Kent Konseyi bünyesinde açılan Girit Danteli kursunda kursiyerlerin yaptıkları ürünler de sergileniyor.

 Duvar yüzeyleri malakari alçı süslemelerle kaplıdır. Panoların içi, çiçek motifleriyle süslenmiştir. Odanın bir duvarını kaplayan yüklük ise kalem işleri ile süslenmiştir. Odanın dış kapısında 1138H./1725 M. tarihi yazmaktadır

 Tahir Paşa kimdir?

1830’larda Mudanya kazası Voyvodası Tahir Ağa, 1840’larda eyalet meclisine 500 kuruş maaşla üye olarak girmiş, devlet ricalinin tavsiyesi hükümet tarafından da uygun görülünce kendisine 1843’te “kapıcıbaşılık” rütbesi verilmiştir. Hakkındaki olumsuz iddialarla uzaklaştırılışından dört yıl sonra servet ve nüfusuyla orantılı biçimde resmi statüsünü yükselterek 1849 işlevi değişen meclislere tekrar girmiştir. 1861 yılında Rumeli Beylerbeyliği payesiyle kendisine paşalık rütbesi de verilerek Hüdavendigar eyaleti Mutasarrıflığı’na tayin edilmiştir.  1288 tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi’nde, Bursa’dan Saadetlü Tahir Paşa Hazretleri’nin 27 Kasım 1861-30 Mayıs 1862 tarihleri arasındaki 6 aylık mutasarrıflı gösterilmiş, “rahmetü’l-aleyh” ibaresiyle o sırada hayatta olmadığı belirtilmiştir. Eyüp Sultan Haziresi’ne defnedilmiştir.

Kategori: Tahir Paşa Konağı  Yoruma Kapali
Mudanya’da Korunacak Tescilli Yapılar

TC Kültür Bakanlığı, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 1987 yılında Mudanya’nın, kentsel sit alanını tespit etmiş ve 1992 yılında da Koruma Amaçlı İmar Plânını onaylamıştır. Mudanya genelinde 41 adet anıtsal yapı ve 326 adet sivil mimarlık örneği yapı ve 3 adet tarihi endüstriyel yapı (zeytinyağı üretimi) tescil etmiştir. Ayrıca yine aynı yıl içerisinde, Arkeolojik sit alanları da belirlenmiştir.

Eşine az rastlanır sivil mimarlık örneği yanı sıra; Doğal Anıtlar arasında; çınar ve selvi ağaçları,
Dini ve Kültürel Yapılar; Tekke-i Cedid, Tekke-i Atik Camileri, Yeni Cami, Sinan Bey Cami, Eski Cami, Hasan Bey Cami, Ömer Bey Cami, Hasan Fehmi Bey Çeşmesi, Şeyh Mehmet mezarı, Mütareke Müze Evi, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Yel değirmeni kalıntısı, İsmet İnönü Heykeli, Şehitler Anıtı, Kaymakamlık ve Jandarma Binaları,
Sivil Mimari Yapılar arasında ise; Montania Otel (eski Gümrük Binası) ve pek çok konut bulunmaktadır .

Kategori: Tescilli Yapılar  Yoruma Kapali