Archive for the Category »Tarihi Yerler «

Mudanya’da Giritli Evleri

Eski ahşap evlerin bulunduğu Giritli Mahallesi (şimdiki Halitpaşa Mahallesi) Piçiretu adlı bir İtalyan mühendis tarafından planlanmıştır. Piçiretu’nun planladığı mahallelerde evler o kadar iyi yapılmış ki nereden baksanız denizi görürsünüz. Eski Cami’nin doğusunda Türkler batısında Rumlar otururmuş. Mütarekeden sonra Rumlar Yunanistan’a gidince Girit’ten gelen Türkler buraya yerleşmiş. Aslında Mudanya’nın yerlisi yok denecek kadar az artık. Mütarekenin imzalandığı 1922 yılına kadar burada 45 hane Türk nüfus varmış. O nedenle bugün Mudanya’da Mudanya’nın yerlisinden çok Girit göçmeni Bursa ve başka şehirlerden gelip yerleşener çoğunlukta.

Kategori: Giritli Evleri  Yoruma Kapali
Tahir Paşa Konağı (Mudanya Kent Müzesi)

18.’inci yüzyıl konaklarının en güzel örneği olan Tahir Paşa Konağı, iki katlıdır. Planı çok değişiklik geçirmiş, eski halini kaybetmiştir. 1985 yılında restore edildikten sonra, bir süre ziyaretçiye açık tutuldu, fakat daha sonra kapatıldı.

Mudanya’da 1985 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kamulaştırdığı ve 2013 yılında Mudanya Belediyesi’ne devredilen Tahir Paşa Konağı, Tahir Paşa’nın torunu hayırsever işadamı Agah Bursalı’nın desteğiyle restore edilerek, Kent Müzesi olarak Temmuz 2013’te faaliyete geçirildi.

Tahir Paşa Konağı’nın, vitraylı pencereleri, tavan ve duvarlardaki bitki ve geometrik süslemeler görülmeye değerdir. Konağın alt katı sergi salonu ve başkanlık makamı, üst katı ise kent müzesi olarak kullanılmaktadır.

Tahir Paşa Konağı - Mudanya Kent Müzesi

Tahir Paşa Konağı - Mudanya Kent Müzesi18 odalı konakta, bir bölümü Fransa’dan getirtilen Tahir Paşa’nın bugüne kadar Bursa’da himaye edilmiş olan eşyaları sergilenmekte. Müzede oluşturulan Girit odasında ayrıca, ilçede yaşamış Giritlilere ait fotoğraflar ve mübadele zamanında yanlarında getirdikleri şişlerle örülmüş Girit dantelleri ile Kent Konseyi bünyesinde açılan Girit Danteli kursunda kursiyerlerin yaptıkları ürünler de sergileniyor.

 Duvar yüzeyleri malakari alçı süslemelerle kaplıdır. Panoların içi, çiçek motifleriyle süslenmiştir. Odanın bir duvarını kaplayan yüklük ise kalem işleri ile süslenmiştir. Odanın dış kapısında 1138H./1725 M. tarihi yazmaktadır

 Tahir Paşa kimdir?

1830’larda Mudanya kazası Voyvodası Tahir Ağa, 1840’larda eyalet meclisine 500 kuruş maaşla üye olarak girmiş, devlet ricalinin tavsiyesi hükümet tarafından da uygun görülünce kendisine 1843’te “kapıcıbaşılık” rütbesi verilmiştir. Hakkındaki olumsuz iddialarla uzaklaştırılışından dört yıl sonra servet ve nüfusuyla orantılı biçimde resmi statüsünü yükselterek 1849 işlevi değişen meclislere tekrar girmiştir. 1861 yılında Rumeli Beylerbeyliği payesiyle kendisine paşalık rütbesi de verilerek Hüdavendigar eyaleti Mutasarrıflığı’na tayin edilmiştir.  1288 tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi’nde, Bursa’dan Saadetlü Tahir Paşa Hazretleri’nin 27 Kasım 1861-30 Mayıs 1862 tarihleri arasındaki 6 aylık mutasarrıflı gösterilmiş, “rahmetü’l-aleyh” ibaresiyle o sırada hayatta olmadığı belirtilmiştir. Eyüp Sultan Haziresi’ne defnedilmiştir.

Kategori: Tahir Paşa Konağı  Yoruma Kapali
Şehitlik Anıtı

25 Haziran 1920’de İngiliz Donanması tarafından Mudanya’nın işgali sırasında silahına sarılan Şükrü Çavuş tek başına açtığı savaşta bir binbaşı ve bir eri öldürdükten sonra kendisi şehit düşmüştür.
Gerek Şükrü Çavuş, gerek diğer şehitler için Mudanya iskelesinin meydanında bir kısım şehitler için “ŞEHİTLER ANITI” yapılmış. Kahraman ordumuza kıymetli yardımlar yaparken şehit düşen Mudanya’dan 9 kardeşimiz burada nur içinde yatıyorlar.
Anıt üzerindeki kaidede de, 9 şehitin isimleri yazıyor:
ŞÜKRÜ ÇAVUŞ
ALİ OĞLU TAHİR
TALAT
MESTAN OĞLU OSMAN
AZİZ OĞLU MEHMET
HASAN OĞLU MEHMET
KÜRT HASAN
KAMBER OĞLU İBRAHİM
HALİL OĞLU MEHMET

Ayrıca, 1995 yılında da bu kahraman Şükrü Çavuş için, Ömerbey mahallesi, Deniz Caddesinde Şükrü Çavuş büstü ve meydanı, dönemin Başbakanı Mesut YILMAZ tarafından açılışı yapılarak, hizmete girmişti

Kategori: Şehitlik Anıtı  Yoruma Kapali