Notice: register_sidebar hatalı çağırıldı. "Kenar çubuğu 1" kenar çubuğu için id parametre dizisi belirtilmemiş. "sidebar-1" varsayılanlara dönülüyor. id değerlerini kendiniz "sidebar-1" olarak düzenleyip, bu mesajı gizleyebilir ve var olan kenar çubuğu içeriğini koruyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen WordPress hata ayıklama adresine bakın. (Bu mesaj 4.2.0 sürümünde eklendi.) in /home2/mudanyaonline/public_html/wp-includes/functions.php on line 5314

Deprecated: register_sidebar_widget 2.8.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine wp_register_sidebar_widget() kullanın. in /home2/mudanyaonline/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Deprecated: unregister_sidebar_widget 2.8.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine wp_unregister_sidebar_widget() kullanın. in /home2/mudanyaonline/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Deprecated: unregister_sidebar_widget 2.8.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine wp_unregister_sidebar_widget() kullanın. in /home2/mudanyaonline/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862
Mudanya'nın ilk portal sitesi » a) Tarihçe

Archive for the Category »a) Tarihçe «

Mudanya Mütarekesi’nin tarihçesi

Büyük Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri…” komutuyla 26 Ağustos 1922’de başlayan büyük taarruzla, Yunan İzmir’de denize dökülmüş, Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştı. Artık sıra İstanbul ve Trakya bölgesinin kurtarılmasına gelmişti. Dünya devletleri, Türk’lerin kazandığı zafer karşısında şaşkındı. Fransa’nın araya girmesiyle İtilaf Devletleri ile Türkiye arasında görüşmeler başladı.

Mudanya Konferansı’na Başkomutanlık adına olağanüstü yetkiyle Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa görevlendirilmişti. Konferans, 3 Ekim 1922 günü saat 15.00’te Rus Tüccarı Aleksandr Ganyonov’un Mudanya’daki evinde başladı. Şimdi müze haline getirilen bu binada yapılan görüşmelerde Türkiye’yi İsmet Paşa, İngiltere’yi General Harrington, İtalya’yı General Monbelli, Fransa’yı da General Charpy temsil edilyordu. Bu arada Mudanya çeşitli yabancı ve yerli gazeteciler ve siyaset adamlarıyla dolu idi. Mudanya’da adeta yatacak boş bir yatak kalmamıştı. Mudanya’lılar bu durum karşısında evlerini açtılar, konukların rahatlarını sağlamayı görev bildiler. O gün Mudanya evleri, defne yaprakları ve Türk Bayraklarıyla süslü idi.
Konferansın 2’nci gününde Yunan temsilcisi de Mudanya’ya geldi, ancak konferansa katılmayıp gemiden dışarıya çıkmadı. Konferansta, Türkiye’nin kabul etmesi mümkün olmayan öneriler öne sürülüyor, İsmet Paşa’da kesin tutumundan vazgeçmiyordu. Konferansa ara verildi. Görüşmeler biterken de düşman kuvvetleri temsilcilerine, Türkiye’nin gerekirse savaşa devam etmeye kararlı olduğu kesinlikle anlatılıyordu.

En sonunda Devletlerin temsilcileri direnmekten vazgeçtiler ve 11 Ekim 1922 günü, 14 maddelik Ateşkes Antlaşması Metni taraflarca imzalandı. Bu antlaşmanın şartları imzadan 3 gün sonra, yani 14-15 Ekim 1922 gecesinden itibaren yürürlüğe girdi. İsmet Paşa bu tarihi olayı, 11 Ekim 1922 günü sat 08.00’de Başkomutanlığa şu telgrafıyla bildirdi:
“Mudanya Askeri Sözleşmesi, 11 Ekim 1922 saat 06.00’da imza edilmiştir. Yunan delegesinin müttefik devletler adına gönderdiği çeşitli yazılı itirazlarıyla imzaya yetkili olmadığı şeklindeki son beyanatı bana verildi. Bunun müttefikler adına tebliğ eden General Harrington Yunan generalinin yetkisi olmadığından imza etmediğini, Yunan hükümetinin cevabı olumsuz olsa dahi sözleşmenin müttefikler tarafından uygulanacağını bildirdi. Sözleşme 4 nüsha olarak imza edilmiş ve taraflara verilmiştir…”

Mudanya özgürlük bilincinin orta yeri olmuştu. Başarı Mudanya’da imzalandı, başaranlar ise Türk’lerdi. Evet, Mudanya tarihin en önemli günlerini de Mudanya Mütarekesi’nin yapıldığı günlerde yaşadı.
O coşku, o heyecan şimdi her yıl Mudanya’da 11 Ekim’de tekrar tekrar yaşanıyor

Kategori: Mudanya Mütarekesi  Yoruma Kapali
Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşu

Mudanya, 1321 yılında Orhan Bey tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Mudanya Kasabası, Mondros Mütarekesi’nden sonra, önce İngiliz istilasına uğramıştır. Fakat bu işgal bir gün bile sürmemiştir.
Vatan toprağına âşık, Jandarma Onbaşısı ŞÜKRÜ ÇAVUŞ, kimseden emir Şükrü Çavuş almadan yalnız başına mavzerini kaparak İngiliz Deniz Piyadesi’nin çıkartma yaptığı iskeleye koşarak gitmiş ve silahını ateşlemiştir. 25 Haziran 1920 günü akşamı İngiliz Ordusu’ndan bir Binbaşı ile bir Eri öldürdükten sonra İngiliz’ler tarafından şehit edilmiştir. Fakat, 11 gün sonra 6 Temmuz 1920’de, İngiliz yerlerini Yunanlılara bırakmışlardır. Kent, düşman işgali altında 2 yıldan uzun süre kalmıştır.
Daha sonra, Mudanya’dan top seslerini duyan, Bursa’daki 11.’inci tümen Mudanya istikametine yönelir. 11 Eylül akşamı Türk tümeni karargahına gelen Fransız süvarileri Mudanya’nın tarafsız bir bölge olduğunu bildirir ve bunun üzerine Birinci Süvari Bölüğü, akşama doğru Mudanya’ya gönderilir.
11.’inci tümen, 12 Eylül sabahı Mudanya’ya yaklaştığı zaman, kasabanın doğusunu koruyan KOCAELİ grubumuz, taarruz eder. Mudanya’nın güney sırtları bir düşman kuvveti tarafından korunuyordu. 11. Tümen komutanı bir alay ile Mudanya’nın batısını kapamış, hücum arzusu ile güneydeki düşman kuvvetiyle çatışırken, büyük kuvveti ile Kocaeli grubu karşısındaki düşman taarruz eder.
12 Eylül 1922’de saat 16.00 sıralarında, düşmanın teslim olması ile savaş sona erer. 2 bağımsız alay teslim alınır ve bu arada Tümen Komutanı ile 202 subay, 6 binden fazla er ve 32 top alınır. Yunan Albayı Zirvas ise kendi birlikleri ile bir savaş gemisiyle kurtulmayı başarırlar.
Şimdi, her yıl 12 Eylül’de, Mudanya’da bu gün, kurtuluş temsil tablosu ile büyük coşkuyla kutlanmaktadır.

Kategori: Mudanya'nın Kurtuluşu  Yoruma Kapali
Mudanya’nın tarihçesi

Mudanya, milattan önce 1400’lere dayanan tarihi ile coğrafik özelliği sebebiyle yaşayan insanların dikkat ve özenini çekmiş şirin bir sahil kentidir.
İlk adının MYRLEA olduğu bilinmekte ve ondan sonraki devrelerde devamlı işgale uğradığı, arkeolojik araştırmalarla saptanmış bulunmaktadır. Makedonya Hükümdarı 5. Filip (PHLIPOSS) tarafından istila edilen Myrlea’nın yıkılarak yerine, APAMEIA adı ile yeni bir şehir inşaa edilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu da, işgale uğramış ve daha da imar edilerek MONTANIA adını aldığı saptanmıştır. Şimdiki adı olan MUDANYA’nın buradan geldiği sanılmaktadır.

Kategori: a) Tarihçe  Yorum Ekle