Archive for the Category »Mudanya’nın Kurtuluşu «

Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşu

Mudanya, 1321 yılında Orhan Bey tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Mudanya Kasabası, Mondros Mütarekesi’nden sonra, önce İngiliz istilasına uğramıştır. Fakat bu işgal bir gün bile sürmemiştir.
Vatan toprağına âşık, Jandarma Onbaşısı ŞÜKRÜ ÇAVUŞ, kimseden emir Şükrü Çavuş almadan yalnız başına mavzerini kaparak İngiliz Deniz Piyadesi’nin çıkartma yaptığı iskeleye koşarak gitmiş ve silahını ateşlemiştir. 25 Haziran 1920 günü akşamı İngiliz Ordusu’ndan bir Binbaşı ile bir Eri öldürdükten sonra İngiliz’ler tarafından şehit edilmiştir. Fakat, 11 gün sonra 6 Temmuz 1920’de, İngiliz yerlerini Yunanlılara bırakmışlardır. Kent, düşman işgali altında 2 yıldan uzun süre kalmıştır.
Daha sonra, Mudanya’dan top seslerini duyan, Bursa’daki 11.’inci tümen Mudanya istikametine yönelir. 11 Eylül akşamı Türk tümeni karargahına gelen Fransız süvarileri Mudanya’nın tarafsız bir bölge olduğunu bildirir ve bunun üzerine Birinci Süvari Bölüğü, akşama doğru Mudanya’ya gönderilir.
11.’inci tümen, 12 Eylül sabahı Mudanya’ya yaklaştığı zaman, kasabanın doğusunu koruyan KOCAELİ grubumuz, taarruz eder. Mudanya’nın güney sırtları bir düşman kuvveti tarafından korunuyordu. 11. Tümen komutanı bir alay ile Mudanya’nın batısını kapamış, hücum arzusu ile güneydeki düşman kuvvetiyle çatışırken, büyük kuvveti ile Kocaeli grubu karşısındaki düşman taarruz eder.
12 Eylül 1922’de saat 16.00 sıralarında, düşmanın teslim olması ile savaş sona erer. 2 bağımsız alay teslim alınır ve bu arada Tümen Komutanı ile 202 subay, 6 binden fazla er ve 32 top alınır. Yunan Albayı Zirvas ise kendi birlikleri ile bir savaş gemisiyle kurtulmayı başarırlar.
Şimdi, her yıl 12 Eylül’de, Mudanya’da bu gün, kurtuluş temsil tablosu ile büyük coşkuyla kutlanmaktadır.

Kategori: Mudanya'nın Kurtuluşu  Yoruma Kapali