Author Archive

Mudanya’nın sosyal durumu

1893 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre Mudanya’da yaşayan kişi sayısı 16.683 kişiyken, 1924 yılı mübadele anlaşması ile bu bölgede yaşayan Rumlar Yunanistan’a göç etmiş, aynı şekilde Yunanistan’dan göç eden Türkler de bu bölgeye yerleşmişlerdir.  2022 yılı itibariyle nüfusumuz 108.011 kişidir.

Konut durumu, ilçe merkezi ve köylerde ahşap ve kagir olan binalar yerlerini giderek betonarme ve yığma yapılara terk etmektedir. Halitpaşa Mahallesi’nde Arnavutköy mevkii, Yeni Mahalle ile manzaraya hakim tepelerde ve sahillerde siteler halinde yerleşim alanları ve villa inşaatları artmıştır. Halkın gelir düzeyinin genelde yeterli olması, kültür yapısı ve turistik özellikleri ile havasının iyot yönünden zengin ve temiz olması gibi nedenlerin bu gelişmede payı büyüktür.

İlçe merkezinde ve yazlık dinlenme yerlerinde ev kiraları aylık 10.000 – 20.000 TL. arasındadır. Kirada oturanların çoğunluğu memur ve işçidir. Kırsal mahallelerde konutlar genelde ahşap olup, kiremit çatılıdır. Binalar oturmaya elverişli ve sağlık şartlarına uygundur. Yeni yapılan inşaatlar ise çoğunlukla betonarmedir. Daha önceleri ilçemizde Mayıs-Ekim aylarında ikamet eden konut sahipleri, doğalgazın 2008 yılında Mudanya’ya gelmesiyle birlikte önemli bir kesimi yaz-kış sürekli olarak ikamet etmektedir.

Kategori: d) Sosyal Durumu  Yoruma Kapali
Mudanya’da Giritli Evleri

Eski ahşap evlerin bulunduğu Giritli Mahallesi (şimdiki Halitpaşa Mahallesi) Piçiretu adlı bir İtalyan mühendis tarafından planlanmıştır. Piçiretu’nun planladığı mahallelerde evler o kadar iyi yapılmış ki nereden baksanız denizi görürsünüz. Eski Cami’nin doğusunda Türkler batısında Rumlar otururmuş. Mütarekeden sonra Rumlar Yunanistan’a gidince Girit’ten gelen Türkler buraya yerleşmiş. Aslında Mudanya’nın yerlisi yok denecek kadar az artık. Mütarekenin imzalandığı 1922 yılına kadar burada 45 hane Türk nüfus varmış. O nedenle bugün Mudanya’da Mudanya’nın yerlisinden çok Girit göçmeni Bursa ve başka şehirlerden gelip yerleşenler çoğunlukta.

Kategori: Giritli Evleri  Yoruma Kapali
Tahir Paşa Konağı (Mudanya Kent Müzesi)

18.’inci yüzyıl konaklarının en güzel örneği olan Tahir Paşa Konağı, iki katlıdır. Planı çok değişiklik geçirmiş, eski halini kaybetmiştir. 1985 yılında restore edildikten sonra, bir süre ziyaretçiye açık tutuldu, fakat daha sonra kapatıldı.

Mudanya’da 1985 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kamulaştırdığı ve 2013 yılında Mudanya Belediyesi’ne devredilen Tahir Paşa Konağı, Tahir Paşa’nın torunu hayırsever işadamı Agah Bursalı’nın desteğiyle restore edilerek, Kent Müzesi olarak Temmuz 2013’te faaliyete geçirildi.

Tahir Paşa Konağı’nın, vitraylı pencereleri, tavan ve duvarlardaki bitki ve geometrik süslemeler görülmeye değerdir. Konağın alt katı sergi salonu ve başkanlık makamı, üst katı ise kent müzesi olarak kullanılmaktadır.

Tahir Paşa Konağı - Mudanya Kent Müzesi

Tahir Paşa Konağı - Mudanya Kent Müzesi18 odalı konakta, bir bölümü Fransa’dan getirtilen Tahir Paşa’nın bugüne kadar Bursa’da himaye edilmiş olan eşyaları sergilenmekte. Müzede oluşturulan Girit odasında ayrıca, ilçede yaşamış Giritlilere ait fotoğraflar ve mübadele zamanında yanlarında getirdikleri şişlerle örülmüş Girit dantelleri ile Kent Konseyi bünyesinde açılan Girit Danteli kursunda kursiyerlerin yaptıkları ürünler de sergileniyor.

 Duvar yüzeyleri malakari alçı süslemelerle kaplıdır. Panoların içi, çiçek motifleriyle süslenmiştir. Odanın bir duvarını kaplayan yüklük ise kalem işleri ile süslenmiştir. Odanın dış kapısında 1138H./1725 M. tarihi yazmaktadır

 Tahir Paşa kimdir?

1830’larda Mudanya kazası Voyvodası Tahir Ağa, 1840’larda eyalet meclisine 500 kuruş maaşla üye olarak girmiş, devlet ricalinin tavsiyesi hükümet tarafından da uygun görülünce kendisine 1843’te “kapıcıbaşılık” rütbesi verilmiştir. Hakkındaki olumsuz iddialarla uzaklaştırılışından dört yıl sonra servet ve nüfusuyla orantılı biçimde resmi statüsünü yükselterek 1849 işlevi değişen meclislere tekrar girmiştir. 1861 yılında Rumeli Beylerbeyliği payesiyle kendisine paşalık rütbesi de verilerek Hüdavendigar eyaleti Mutasarrıflığı’na tayin edilmiştir.  1288 tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi’nde, Bursa’dan Saadetlü Tahir Paşa Hazretleri’nin 27 Kasım 1861-30 Mayıs 1862 tarihleri arasındaki 6 aylık mutasarrıflı gösterilmiş, “rahmetü’l-aleyh” ibaresiyle o sırada hayatta olmadığı belirtilmiştir. Eyüp Sultan Haziresi’ne defnedilmiştir.

Kategori: Tahir Paşa Konağı  Yoruma Kapali